fundacja@bialyklasztor.pl

+48 18 442 04 04

O nas Fundację Edukacyjną „Biały Klasztor” ustanowił Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Sączu w 2014 roku. Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, opiekuńcza, rekreacyjna, sportowa, kulturalna, charytatywna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży miasta Nowy Sącz i jego okolic, a także dorosłych, którzy nie ze swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej czy materialnej.