fundacja@bialyklasztor.pl

+48 18 442 04 04

"O finansach - między nami kobietami"

I etap
 6-10 października 2016: Pojęcia ekonomiczne - nie takie straszne jak piszą. Etap ten obejmuje zagadnienia z rynku finansowego w Polsce: PKB, stopy procentowe,
 inflacja - deflacja, funkcje i zadania NBP. Uczennice poznają stronę internetową NBP oraz portal NBP. Część materiałów zostanie wykorzystana do projektu grupowego.

II etap
 17-18 października 2016: Cała prawda o systemie emerytalnym. Na tych zajęciach uczennice poznają system emerytalny w Polsce. Po wyjaśnieniu pojęć, zgłębiają wiedzę
 na temat instrumentów oszczędzania i inwestowania (OFE, IKE, IKZE) oraz konieczność samodzielnego odkładania na emeryturę.

III etap
Od 19 października do 18 listopada 2016: Rynek kapitałowy - sprawdź, zanim zainwestujesz. Obejmuje wykład oraz analizę rzeczywistych umów, czytanie ze zrozumieniem informacji, obliczaniem kosztów i potencjalnej rzeczywistej stopy zwrotu - arkusz kalkulacyjny. Inne poruszane zagadnienia to: akcja, obligacja, dywidenda,
GPW - indeksy giełdowe, rola KNF oraz NBP jako uczestnik rynku kapitałowego.


IV etap
Od 24 października do 4 grudnia 2016: Kredyty, jeżeli musisz- weź z głową.

V etap
 Od 14 listopada do 18 grudnia 2016: Bankowość internetowa.

VI etap
 Od 28 listopada do 11 grudnia 2016: Finanse kobiety, czyli rzecz o oszczędzaniu.
 Każda uczestniczka dostanie elektroniczną skarbonkę, dzięki której będzie mogła zacząć oszczędzać.

VII etap
 Od 12 grudnia do 29 stycznia 2017: Jak kupić to, czego nie chcesz, czyli sztuka manipulacji. Wyjście do marketu i zapoznanie się z metodami manipulacji.


VIII etap
 Od 9 stycznia do 28 lutego 2017: W zespole siła- projekt grupowy. 
W formie plakatu lub prezentacji multimedialnej uczestniczki przedstawią jeden z tematów projektu.


IX etap
 Od 13 lutego do 15 kwietnia 2017: gra edukacyjna Cashflow.

X etap
 21 marca uczennice biorące udział w projekcie pojechały do  Krakowa. Wycieczka odbyła się na zakończenie projektu ekonomicznego "O finansach - między nami kobietami"   zobaczyły siedzibę NBP oraz Muzeum Armii Krajowej. Następnie zjadły obiad w Hotelu Europejskim, który później zwiedziły.

XI etap
5 kwietnia 2017 Konkurs Praktycznej Wiedzy Ekonomicznej

Zakończenie
 11 kwietnia 2017 wręczenie nagród i certyfikatów